Amb els infants i adolescents, treballo a través del joc, moviment, reflexió, ús pedagògic de tecnologies i la versió més conservadora de paper i llapis. En tots els casos la família te un paper molt important pel que és necessària treballar també amb ella, de vegades dins la mateixa sessió, d’altres en espais reservats per a els pares. Per altra banda, quasi sempre és necessari incloure a l’escola en el procés terapèutic pel que ofereixo la possibilitat de fer una reunió de coordinació dins el centre escolar en el que es parla amb el tutor o psicòleg de l’escola, per tal de consensuar les necessitats de l’alumne, donar pautes per a treballar dins l’aula i recavar informació útil per a una bona evolució.

›  Reeducacions i abordatge complet de Trastorns d’Aprenentatge i altres Trastorns del Neurodesenvolupament.
• Discalculia
• Trastorn d'Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH)
• Dislèxia
• Trastorn Específic de Llenguatge (TEL)
• Trastorn de la Comunicació Socials
• Altes Capacitats
• ...

›  Habilitats Social
›  Autoestima
›  Motivació
›  Comportament disruptiu
›  Gestió del temps
›  Tècniques i hàbits d’estudi
›  Dinàmica i mediació familiar