En aquest espai treballem amb tota la família o part d’ella dins de la mateixa sessió, per tal de millorar el clima i l’ambient familiar, ser capaç d’ estructurar-lo, donar pautes educatives, gestionar de les situacions desbordants, dificultats per entendre’s, comportaments inadequats entre germans, cap als pares, de parella, etc.
Especialment en el cas del treball infantil o juvenil, la pràctica i el coneixement m’han demostrat que és necessari treballar en l’àmbit familiar i escolar, a més de l’individual. Faig reunions de coordinació i assessorament tant amb tutor, pedagog o serveis dels Equips d'Assessorament Pedagògic públics.